OGÓLNOPOLSKI  INDYWIDUALNY WOLONTARIAT  
NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I CHOROBĄ