Kilka słów o sobie

Mam na imię Piotr urodziłem się w roku 1983r. Absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych o specjalizacji pedagoga specjalnego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Specjalizuje się w szeroko pojętej pedagogice specjalnej i wszystkim tym, co się z chorobom i niepełnosprawnością łączy. Studia pierwszego stopnia o specjalizacji surdopedagoga ukończyłem w 2008 roku, studia drugiego stopnia o specjalizacji terapeuty zajęciowego ukończyłem w roku 2009. Od roku 2009 brałem udział w programie doktoranckim Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, natomiast od roku 2015 studiuje na III stopniu studiów doktorskich na w/w Uczelni. Tematyka zainteresowań dotyczy problematyki osób z niepełnosprawnością.

Począwszy od szkoły średniej do dziś nieprzerwanie działałem społecznie na rzecz osób z niepełnosprawnością:
        * 1999-2000 roku wolontariusz w wieruszowskim Centrum Wolontariatu;
        * 2000-2005 roku koordynator szkolnego klubu wolontariatu;
        * 2000-2006 roku asystent koordynatora wieruszowskiego Centrum Wolontariatu;
        * 2001 roku realizowałem autorski projekt nowatorskiej zbiórki pieniędzy podczas Wielkiej                    Orkiestry Świątecznej Pomocy.
        * 2006-2009 roku koordynator wieruszowskiego Centrum Wolontariatu;
        * 2009-2010 roku konsultant wieruszowskiego Centrum Wolontariatu;
        * 2010-2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością i chorobą                       Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu;
       * 2012 roku założyciel i pomysłodawca Ogólnopolskiej Grupy Wsparcia „Alport” poświęconej                 edukacji oraz wsparciu pacjentów i ich rodzin chorych na Zespół Alporta.

Przez 10 lat współorganizowałem oraz realizowałem autorskie pomysły podczas Regionalnej Imprezy Integracyjnej  "Być Razem" dla osób z niepełnosprawnością. W czasie swojej pracy woluntarystycznej wyjeżdżałem z osobami z niepełnosprawnością na turnusy rehabilitacyjne, zabawy integracyjne itp.

         W latach 2008-2009 Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu realizowałem autorski projekt szkolenia skierowany do studentów DSW pt. „WTZ – Ja to wiem!”, „Badanie audiologiczne słuchu” oraz „Gabinet Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością”.

W roku 2008 na portalu poświęconym problematyce osób z niepełnosprawnością ukazały się artykuły pt. „Aparaty słuchowe – cudo XXI wieku” oraz „Co to jest Zespół Alporta”.

 Za pracę społeczną oraz autorskie projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorobą zostałem odznaczony: 
* 2001 roku - Dyplom uznania za pracę woluntarystyczną od Marc Destanne de Bernis Stałego Koordynatora Narodów Zjednoczonych USA w Polsce;
* 2003 roku Dyplom uznania za pracę woluntarystyczną od Starosty Powiatu Wieruszowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieruszów;
* 2003 roku - Podziękowanie za koordynowanie Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy;
* 2004 roku - Dyplom uznania za koordynowanie szkolnym klubem wolontariatu;
* 2005 roku - Dyplom uznania za pracę woluntarystyczną od Zarządu Powiatu Wieruszowskiego oraz Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej;
* 2006 roku - Dyplomem uznania za pracę woluntarystyczną od Zarządu Powiatu Wieruszowskiego oraz Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej;
* 2007 roku - Dyplomem uznania za pracę woluntarystyczną od Zarządu Powiatu Wieruszowskiego oraz Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej;
* 2008 roku - Złotą odznaką „Otwarte Serce”.